Contact

VOX Telmethode

De VOX Telmethode (voorheen CRAFT Telmethode) is een gestandaardiseerde werkwijze voor het tellen van de stemmen. De methode kenmerkt zich door een stapsgewijze aanpak, waarin duidelijke rollen zijn vastgelegd. Daarbij zijn diverse hulpmiddelen, waaronder het speciale telformulier, beschikbaar om de resultaten te registreren en te controleren. Door de stappen van de VOX Telmethode consequent te volgen is er snel een betrouwbaar proces-verbaal beschikbaar. De VOX Telmethode is zowel op decentrale (DSO) als centrale stemopneming (CSO) toepasbaar.

Wij trainen de voorzitters, telleiders, proces-verbaal opmakers, supervisors en overige leden van het stembureau in de toepassing van de VOX Telmethode. Dat gebeurt aan de hand van klassikale trainingen, online opfristrainingen, een informatieportaal en instructievideo’s. Daarnaast werken wij samen met diverse aanbieders van e-learning, zoals SEP, KCM en TSA. Om uw (plaatsvervangende) voorzitters, telleiders en stemmentellers goed voor te bereiden op het telproces bieden wij de volgende mogelijkheden aan:

Training Voorzitters CSO & DSO

Tijdens deze training op uw locatie leggen wij de principes en de theorie van de Telmethode uit aan de voorzitters op de verkiezingsavond. Vervolgens oefenen de (plaatsvervangende) voorzitters in een echte simulatie met de stappen van de Telmethode, het gebruik van de formulieren en het accuraat invullen van het proces-verbaal.

Informatieportaal CSO & DSO

Het is voor een efficiënt proces van belang dat de stemmentellers en voorzitters vooraf de principes en stappen van de VOX Telmethode kennen. We hebben een website ontwikkeld zodat iedereen actief kennis kan maken met de telmethode d.m.v. een interactieve animatievideo (gesproken tekst en ondertiteld), een uitleg per stap van de Telmethode, uitleg over alle formulieren, veel gestelde vragen, downloads van de formulieren, etc. Het informatieportaal is voor iedereen een nuttig naslagwerk. Tijdens het daadwerkelijke telproces worden de voorzitters en stemmentellers per stap begeleid bij het uitvoeren van de Telmethode.

Training Telleiders CSO

Deze training is bedoeld voor telleiders die op de dag na de verkiezingen het telproces vanaf het tellen van de kandidaten begeleiden. We leggen de principes en de theorie van de Telmethode uit en vervolgens oefenen we de laatste drie stappen van het telproces. Aangezien een telleider meerdere stembussen op een dag verwerkt, is de VOX Telmethode geoptimaliseerd voor een optimale doorlooptijd.

Training Proces-Verbaal CSO

Bij CSO zetten wij bij de VOX Telmethode speciale PV-duo’s in om de telteams optimaal te kunnen benutten. In deze training oefenen we met het accuraat invullen van het proces-verbaal, zoomen we in op mogelijke afwijkingen en hoe daarmee om te gaan.

Training Supervisors CSO

De organisatie en de begeleiding van de centrale stemopneming zit vol uitdagingen. Tijdens de training leggen we u de stappen van de Telmethode uit, zodat u vragen van telleiders kunt beantwoorden. Daarnaast bespreken we voor supervisors hoe te handelen bij (on-)verklaarde verschillen en andere afwijkingen.

Opfristrainingen (vanaf verkiezing 2) CSO & DSO

Het is belangrijk om voor elke verkiezing de kennis van de VOX Telmethode op te frissen en te herhalen. In een online opfristraining lopen wij door de methode en specifieke aandachtspunten voor de desbetreffende verkiezing. Aan de hand van beeld- en videomateriaal frissen we het geheugen van uw voorzitters, telleiders en PV-opmakers weer op en beantwoorden vragen.

E-learning

De VOX Telmethode kan worden geïntegreerd in de e-learning van uw aanbieder, bijvoorbeeld StembureauSucces (KCM), TSA of SEP. Wij hebben afspraken met deze e-learners, dat als uw gemeente door ons getraind is, de module van de VOX Telmethode kan worden ingevoegd in uw e-learning. Uw mensen zijn dan optimaal voorbereid op de verkiezingen.