Contact

10 juni 2024: Peilingen niet maatgevend

Nu de uitslagen landelijk gepubliceerd zijn blijkt maar weer dat de peilingen geen garantie geven voor de uitslagen. Met name de verhouding EVEN/ONEVEN blijkt uiteindelijk 40/60 te zijn. Dat zagen we al op de verkiezingsavond en we hopen dat het advies van onze hulppagina's goed opgevolgd is!

7 juni 2024: Speciale versie VOX Telmethode voor Nieuwe Stembiljet werkt goed in de praktijk

Natuurlijk zijn we op de verkiezingsavond gaan kijken hoe het tellen van de stemmen met het nieuwe stembiljet verloopt. We hebben op 2 stembureaus in Alphen aan den Rijn meegekeken bij het toepassen van de aangepaste VOX Telmethode. Een paar waarnemingen:

  1. Het stembiljet is veel beter hanteerbaar, hetgeen het openvouwen, stapelen en sorteren vergemakkelijkt
  2. Het stembiljet neemt veel minder ruimte in, waardoor het sorteerproces volgens de VOX-principes soepel en met minimale beweging van de stemmentellers verloopt
  3. Het herkennen van ongeldige stemmen wegens een te hoog kandidaatnummer verliep soepel met de ontwikkelde hulpmiddelen
  4. Alhoewel snelheid nooit een doel op zich is, was de snelheid van het telproces indrukwekkend. Binnen het uur waren alle stemmen geteld op lijstniveau en het PV-opgemaakt
  5. De stembureauleden waren zeer te spreken over de vernieuwde versie van de VOX Telmethode

De telling op kandidaatniveau heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Zondagavond mogen op zijn vroegst de voorlopige uitslagen gepubliceerd worden. Deze uitslagen zullen we uitgebreid analyseren om te zien of het nieuwe stembiljet ook voor de kiezer voldoende duidelijk is en er geen afwijkende patronen te zien zijn ten aanzien van de kandidaatstemmen of de ongeldig verklaarde stemmen.

Uiteraard evalueren we ook nog met de andere gemeenten om de aangepaste VOX Telmethode verder te optimaliseren voor het geval het nieuwe stembiljet landelijk wordt ingevoerd.

Dank aan de telteams en voorzitters voor het mee mogen kijken!

6 juni 2024: Wij zijn er klaar voor!

Toevallig? D-Day en V-Day vallen op dezelfde dag!
Onze trainers hebben de laatste klassikale en online trainingen achter de rug, de hulppagina's zijn weer up-to-date en onze instructievideo's worden nog gretig bekeken.
Niets is aan het toeval overgelaten om alle voorzitters, stembureauleden, stemmentellers, telleiders, supervisors en proces-verbaal opmakers in meer dan 200 gemeenten vandaag en morgen optimaal te laten presteren.
Dank ook aan alle projectteams verkiezingen voor het vertrouwen.

Wij wensen iedereen een succesvol verloop van de verkiezing!

13 maart 2024: Kiesraad ziet positieve effecten VOX Telmethode

In het Evaluatieadvies Tweede Kamerverkiezing 2023 van de Kiesraad blijkt dat het gebruik van de VOX Telmethode een significant positief effect heeft op de telresultaten. Deze conclusie lijkt in gelijke mate te gelden voor DSO- en CSO-gemeenten.
Het rapport is hier in te zien.

5 februari 2024: Experiment nieuwe stembiljetten: VOX is er bij!

Bij de komende verkiezingen gaan minimaal 2 van onze aangesloten gemeenten deelnemen aan het experiment met het verkleinde stembiljet. Dit nieuwe stembiljet op A3-formaat vraagt weer een nieuwe logistiek en andere werkafspraken. Wij zijn gevraagd om de VOX Telmethode hierop aan te passen en de trainingen te verzorgen. Aangezien wij bovenop de actualiteit zitten, doen wij hier uiteraard graag aan mee! De Kiesraad ziet graag dat na het experiment het nieuwe stembiljet bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 breed ingevoerd wordt.

25 januari 2024: Telmethode krijgt een dikke 8 bij TK2023

De resultaten van de enquête na afloop van de TK2023 zijn bekend. Opnieuw ontvingen wij weer mooie cijfers en nuttige feedback die we op dit moment volop aan het verwerken zijn in de documenten en formulieren. De gemeenten die hebben deelgenomen aan de enquête hebben inmiddels hun gemeente specifieke rapportage ontvangen. De landelijke cijfers zijn hier te vinden.

16 januari 2024: Website VOX Verkiezingen gelanceerd

Vandaag is onze nieuwe website gelanceerd! Naast de basisinformatie zullen we hier ook regelmatig actuele ontwikkelingen op rapporteren. Dank aan John Stelck en Loek Weijts voor het ontwerp en de technische realisatie.

12 januari 2024: Introductie-webinars VOX Verkiezingen

Voor gemeenten die nog niet bekend zijn met de VOX Telmethode en graag meer willen weten, organiseren we op 1 en 8 februari 2024 een introductie-webinar. Deelname is gratis, inschrijven kan via deze link. Wellicht dat u dan de VOX Telmethode al bij de verkiezingen voor het Europese Parlement (EP2024) toepast!

10 januari 2024: CRAFT Telmethode verder als VOX Telmethode

Sinds 2017 begeleiden Dirk Jan Bakker en Joyce Saris gemeenten bij het optimaliseren van het tellen van de stemmen na verkiezingen. Dit gebeurde tot nu toe onder de naam CRAFT Telmethode, maar dit wordt vanaf nu de VOX Telmethode.